Montáže elektrických zařízení

  • Elektroinstalace v občanských a průmyslových objektech
  • Revize elektrických zařízení objektů tř.A a B, strojů, spotřebičů a prodlužovacích přívodů včetně odstranění závad
  • Revize hromosvodů objektů tř. A a B včetně odstranění závad
  • Projekční činnost v oblasti elektro, EPS a EZS.
  • Provádíme školení vyhlášky 50/78 Sb.
  • Opravy a rekonstrukce stávajících elektroinstalací
  • Montáž el. zařízení, EZS, EPS, docházkových systémů, PC sítí a ostatních slaboproudých systémů
  • Návrhy a montáž podlahového vytápění, vytápění okapových žlabů, svodů a potrubí s médii pomocí elektrických topných kabelů
  • Energetické služby 
    • smlouvy o dodávce elektřiny pro velkoodběry
    • smlouvy o dodávce elektřiny pro maloodběry
  • Elektrotechnická poradenská a konzultační činnost
  • Zajištění stálé poruchové elektroslužby 24 hodin / 365 dní v roce - pro naše stálé zákazníky

TRASOVÁNÍ VENKOVNÍCH SÍTÍ V ZEMI

  • prováděno přístrojem RADETON  RD 7100

KONTROLA  ZAŘÍZENÍ A BUDOV TERMOKAMEROU

  • prováděno termokamerou  FLIR  E 50
  • kontrola oteplení elektrorozvoden, instalací, sběrnicových rozvodů, elektromotorů atd.
  • kontrola oteplení převodovek, strojních zařízení atd.
  • kontrola povrchových teplot strojů, vstřikovacích forem atd.
  • kontrola úniku tepla obálkou budov

KONTROLA NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST BUDOV A ZAŘÍZENÍ

  • prováděno kamerami WOHLER   VE300 a VIS 350

MĚŘENÍ A ANALÝZA SÍTÍ

  • prováděno přístrojem  a-eberle PQ-Box 100
  • komlexní analýza sítí včetně záznamu harmonických a poruchových jevů
  • vhodné pro rozvodny, rozvaděče technologie, budovy atd.