Montáže elektrických zařízení

 • Elektroinstalace v občanských a průmyslových objektech
 • Revize elektrických zařízení objektů tř.A a B, strojů, spotřebičů a prodlužovacích přívodů včetně odstranění závad
 • Revize hromosvodů objektů tř. A a B včetně odstranění závad
 • Projekční činnost v oblasti elektro, EPS a EZS.
 • Provádíme školení vyhlášky 50/78 Sb.
 • Opravy a rekonstrukce stávajících elektroinstalací
 • Montáž el. zařízení, EZS, EPS, docházkových systémů, PC sítí a ostatních slaboproudých systémů
 • Návrhy a montáž podlahového vytápění, vytápění okapových žlabů, svodů a potrubí s médii pomocí elektrických topných kabelů
 • Energetické služby 
  • smlouvy o dodávce elektřiny pro velkoodběry
  • smlouvy o dodávce elektřiny pro maloodběry
 • Elektrotechnická poradenská a konzultační činnost
 • Zajištění stálé poruchové elektroslužby 24 hodin / 365 dní v roce - pro naše stálé zákazníky

TRASOVÁNÍ VENKOVNÍCH SÍTÍ V ZEMI

 • prováděno přístrojem RADETON  RD 7100

KONTROLA  ZAŘÍZENÍ A BUDOV TERMOKAMEROU

 • prováděno termokamerou  FLIR  E 50
 • kontrola oteplení elektrorozvoden, instalací, sběrnicových rozvodů, elektromotorů atd.
 • kontrola oteplení převodovek, strojních zařízení atd.
 • kontrola povrchových teplot strojů, vstřikovacích forem atd.
 • kontrola úniku tepla obálkou budov

KONTROLA NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST BUDOV A ZAŘÍZENÍ

 • prováděno kamerami WOHLER   VE300 a VIS 350

MĚŘENÍ A ANALÝZA SÍTÍ

 • prováděno přístrojem  a-eberle PQ-Box 100
 • komlexní analýza sítí včetně záznamu harmonických a poruchových jevů
 • vhodné pro rozvodny, rozvaděče technologie, budovy atd.