Vzduchotechnika

SERVIS A OPRAVY VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  • servis a opravy vzt jednotek
  • čistění vzduchovodů a jednotek
  • výměny filtrů
  • desinfekce
  • servis a opravy zdrojů tepla a chladu pro vzt jednotky

OVZDUŠÍ NA PRACOVIŠTI A V BUDOVÁCH

  • měření CO2
  • měření vlhkosti a teploty